MORTEM 65+ handlar om att möta vår egen dödlighet och att genom det hylla livet. Det är en deltagande föreställning där skådespelarna guidar publiken genom verkets olika delar och aktiviteter.

Existentialister har länge talat om att vi gör oss själva en otjänst genom att förneka döden, och att våra försök att distansera oss från den kan skapa lidande för individ och samhälle. Att i sin vardag inte vilja tänka på sin egen eller någon närståendes död är förståeligt då detta för många skapar oro och ångest. Men ångesten försvinner inte, även om vi lyckas hålla det borta från medvetande. Människor som tvingats konfrontera döden vittnar om en ny form av varande och en annan närvaro i vardagen. De beskriver hur de tar nya val, engagerar sig i sin omgivning och tar färre saker för givet. Mortem ser att människan har mycket att tjäna på att börja tala om det som är vårt allas yttersta öde. Både för att leva våra liv på ett så meningsfullt sätt som möjligt, men även för att kunna ta hand om varandra och den värld vi lever i.

Verket är riktar sig till målgruppen 65+.

Regi SIRI BERTLING KARA,
dramaturg LIVIA HISELIUS,
performers & koncept SIRI BERTLING KARA, LIVIA HISELIUS, SHAYA KHALIL, MARIA STRAND RENBERG,
tack till INSTITUTET OCH INVÅNARE I VITSANEMI, MATHILDE OFTEDAL, FRIDA BOSON, ODA SANDER, JOHANNA LUNDEGÅRD, LIVIA HISELIUS, SIRI BERTLING KARA
ljuddesign MARIA STRAND RENBERG,
doumentation JULIUS JONATHAN LIDÉ, MARIA STRAND RENBERG,
stöttat av KULTURRÅDET

 
 
https://liviahiselius.com/files/gimgs/th-58_P1010117_MOV_05_28_30_13_Still010-4.jpg
 
 
https://liviahiselius.com/files/gimgs/th-58_P1010116_MOV_05_26_18_23_Still018-2.jpg
 
 
https://liviahiselius.com/files/gimgs/th-58_P1010116_MOV_05_23_08_04_Still007.jpg
 
 
https://liviahiselius.com/files/gimgs/th-58_P1010138_MOV_05_41_57_01_Still008-2.jpg